Historie van kloksmeer
Kloksmeer
Siddeburen

Webdesign©Fr@ 
HOME
Programma
Huisregels
Historie
Contact
Facebook
Eén van de oudste tradities in Siddeburen is ongetwijfeld het zogenaamde ‘kloksmeer’, oftewel het Sint Thomasluiden. Wat is daarvan de betekenis, en wat houdt het in. Omdat Siddeburen weer vele inwoners rijker is geworden, leek het ons zinvol om hier enige aandacht aan te schenken, immers, stel je voor dat er bij u op oudejaarsdag iemand met een collectebus aan de beur komt en tegen u zegt: “Een beetje kloksmeer alstublieft.” Wanneer u van niets  weet, dan denkt u toch: “Die jongen is gek.”
Kloksmeer en het klokluiden zijn inderdaad eeuwenoude tradities. Op oudjaarsavond om 20.00 uur wordt de klok ‘losgetrokken’ en op nieuwjaarsmorgen om 8.00 uur weer stilgezet. Die gewoonte hebben we nog over van onze heidense voorouders. Zij waren in de veronderstelling dat tijdens de winterdagen de hele lucht vol zat met boze geesten, die het hadden voorzien op de mensen.
Deze boze geesten maakten het huis en hof onvruchtbaar; geen kind, geen kalf en geen lam werd in het nieuwe jaar geboren; geen veldvruchten die groeiden, ja, zelfs geen appel aan de boom. Maar…, de boze geesten waren bang voor lawaai. Dit lezende zal het u duidelijk zijn waarom er rondom de jaarwisseling zoveel herrie en lawaai wordt geproduceerd en waarom de torenklok 12 volle uren achtereen wordt geluid.
Vroeger betaalden de mensen “kloksmeergeld” omdat ze dan gevrijwaard bleven van het “slepen”. In die tijd was het niet zo georganiseerd als nu. Toen zaten de kloksmeerjongens bij iemand in huis of in een schuur om de nacht gezellig door te brengen en iedereen was van harte welkom. Het verliep bij lange na niet altijd op rolletjes. De toenmalige veldwachter Kruize bekeurde de kloksmeerjongens omdat ze collecteerden zonder vergunning en ze als stille knip de schuur hadden gekozen van Ko Wolthof aan de Westerlaan.
De rechter toonde echter begrip en legde geen straf op. Mede op zijn verzoek ontstond er vanaf dat moment een georganiseerde nieuwjaarsviering en dat geldt tot op de dag van vandaag.
Tegenwoordig vinden wij vooral de saamhorigheid, die deze traditie met zich meebrengt, belangrijk. Met ongeveer 40 kloksmeerjongens. Lopen wij op oudejaarsdag vanaf 13.00 uur door Siddeburen en Steendam om het kloksmeergeld op te halen. Mocht u niet thuis zijn, probeert u dan een regeling te treffen en eventueel kunt u ook nog in de toren geven. Dit geld wordt dan gebruikt om u ’s avonds en ’s nachts een consumptie te kunnen aanbieden.
Als alle kloksmeerjongens ’s middags om half zes binnen zijn wordt het geld geteld onder politie toezicht en gaan de jongens aan tafel om te smullen van snert en karbonade. Tijdens het eten wordt bekend gemaakt hoeveel geld er is opgelopen. Daarna worden de traditionele kalken pijpen uitgereikt en om 20.00 uur wordt dan de klok losgetrokken.
Als op nieuwjaarsdag om 8.00 uur de klok wordt stilgezet maken alle kloksmeerjongens en nog aanwezige dorpelingen een rondgang door Siddeburen vergezeld van de grote trom. Daarnaast proberen wij, als alle onkosten zijn betaald, ook nog een bedrag aan een goed doel te geven.